Ασφάλεια συναλλαγών

Κάθε παραγγελία πρέπει να εξοφλείται εξ ολοκλήρου με την ολοκλήρωσή της.  Η εξόφληση μπορεί να γίνει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, μέσω λογαριασμού viva wallet ή με τραπεζικό έμβασμα.

Οι πάροχοι εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών εξασφαλίζουν υψηλότατο επίπεδο ασφάλειας συναλλαγών λόγω του ότι:

  • Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
  • Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες αποκλείουν σε τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά τους συστήματα.
  • Η ιστοσελίδα τους στην οποία εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τη γνησιότητάς της.
  • Ολοκληρώνοντας, οι υπηρεσίες ακολουθούν τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης είναι πλήρως συμβατές με τις προδιαγραφές για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω Viva Payment, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι υπόκεισθε στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας των συγκεκριμένων online πάροχων πληρωμών δεδομένου μάλιστα ότι έχει συμβληθεί μαζί τους κατά την εγγραφή σας ως μέλους τους. Η εταιρία μας ουδόλως ευθύνεται για τις πολιτικές και τη λειτουργία της Viva Payment. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη η Viva Wallet ή πιστωτικές κάρτες) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρία μας.

Τονίζεται ότι η e-winest δεν έχει καμία πρόσβαση στα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας αφού η πληρωμή γίνεται με ανακατεύθυνση στο ειδικά διαμορφωμένο και κρυπτογραφημένο website της υπηρεσίας που θα επιλέξετε. Εμείς διατηρούμε μόνο στοιχεία δεδομένων που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία, παράδοση της παραγγελίας και έκδοση των σχετικών παραστατικών.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της e-winest διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με  τις πωλήσεις από απόσταση. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη-πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δε θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Τέλος, η e-winest δεν έχει καμία ευθύνη για τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιήσει η Τράπεζα ή ο πάροχος εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών εφόσον η παραγγελία πρόκειται να χρεωθεί σε κάρτα χώρας άλλου νομίσματος από το Ευρώ.  Επίσης η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρέωση προμήθειας εφαρμόζει η Τράπεζα του αγοραστή προκειμένου να αποστείλει τη συνολική πληρωμή στην Τράπεζά μας σε Ευρώ.  Τα εν λόγω έξοδα αναλαμβάνονται από τον αγοραστή.

Απόδειξη / Τιμολόγιο

Η απόδειξη ή το τιμολόγιο θα εκδοθεί από την e-winest και θα αποσταλεί μαζί με την παραγγελία δείχνοντας τις αναλυτικές και τη συνολική τιμή σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης.  Ο πελάτης ενημερώνεται για το τυχόν κόστος παράδοσης πριν την πραγματοποίηση της παραγγελίας.  Εφόσον προβεί σε παραγγελία και η παράδοση έχει κόστος, αυτό θα περιλαμβάνεται στην απόδειξη ή το τιμολόγιο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.