Προσφορές / Τιμές / Παραγγελίες

Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα ισχύουν για κάθε αγορά με την προϋπόθεση πως υπάρχει διαθεσιμότητα του προϊόντος.  Η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος δεν εξαρτάται από την e-winest, αλλά κυρίως από τους παραγωγούς, δεδομένου ότι κάποια προϊόντα μπορεί να εξαντληθούν χωρίς πρότερη ενημέρωση δική μας.  Σε κάθε περίπτωση η e-winest προσπαθεί να έχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της την πιο πρόσφατη ενημέρωση σε σχέση με τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος.

Οι τιμές είναι σε Ευρώ (€) και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.  Οι προσφορές, τα κουπόνια και οι εκπτώσεις των μελών αφορά και είναι διαθέσιμα μόνο σε ιδιώτες.

Επίσης στις προσφορές υφίστανται περιορισμοί διαθεσιμότητας και εξυπηρετούνται οι πελάτες ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας, δηλαδή την ακριβή ώρα εγγραφής της παραγγελίας τους στο σύστημα. Δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι προσφορές μπορεί να είναι πολύ ελκυστικές, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία αν αυτή φαίνεται παράλογη για κατανάλωση ιδιώτη και προκειμένου να εξυπηρετήσει περισσότερους πελάτες της.

Όλες οι παραγγελίες επιβεβαιώνονται μέσω της αποστολής του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Η παράδοση της παραγγελίας εξαρτάται πάντα από την διαθεσιμότητα των προϊόντων και την ενημέρωση πλήρους εξόφλησής της από την Τράπεζα ή τη μεσολαβούσα εταιρεία επεξεργασίας πιστωτικών καρτών.

Η εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.