Προσωπικά δεδομένα

Προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα από την ιστοσελίδα www.e-winest.gr θα σας ζητηθούν κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παραγγελία και την έκδοση των σχετικών παραστατικών αγοράς (Όνομα, Επώνυμο, Ηλικία, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, κλπ).  Σε κάθε περίπτωση, προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της ιστοσελίδας www.e-winest.gr δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς πρότερη έγκρισή σας και υπακοή των προβλέψεων των σχετικών νόμων και διεθνών συμβάσεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η e-winest με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζεται η www.e-winest.gr για οποιονδήποτε λόγο ή για οποιουδήποτε λόγους δε θα διατηρηθούν για περισσότερο χρόνο από αυτόν ο οποίος απαιτείται για αυτόν τον σκοπό ή αυτούς τους σκοπούς. Η e-winest διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για έξι μήνες μετά την διαγραφή σας από αυτήν. Είναι αυτονόητο, ότι τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να δημοσιοποιηθούν από την e-winest, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ. Πιο συγκεκριμένα η e-winest θα διατηρεί έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα:

(α) στο βαθμό που αυτό απαιτείται από το νόμο

(β) Εάν κρίνουν οι αρμόδιοι του  ιστότοπου  πως τα έγγραφα αυτά είναι σχετικά με οποιαδήποτε υφιστάμενη ή ενδεχόμενες νομικές/δικαστικές διαδικασίες

(γ) Για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νόμιμά του δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών προς τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και τον περιορισμό πιστωτικού κινδύνου)

Η e-winest επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ενημερώνει τους προμηθευτές της με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων οι οποίες όμως, σε καμία περίπτωση, δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία. Αν και η e-winest λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διαφύλαξη των προσωπικών πληροφοριών, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις αυτών που αποκτούν πρόσβαση χωρίς άδεια, και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ότι θα παρεμποδίσουμε την άνευ αδείας πρόσβαση στις ιδιωτικές πληροφορίες σας.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε το site της Winest&Πέπερι;

Συλλέγουμε πληροφορίες μόνο όταν δημιουργείτε λογαριασμό ή εγγράφεστε στο newsletter μας. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή είναι: Όνομα χρήστη, Συνθηματικό & email.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε επίσης τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ.

Μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το site μας ανώνυμα, χωρίς αυτό να επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την λειτουργικότητα του site.

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε;

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν με κάποιον από τους εξής τρόπους:

Για την προσωποποίηση της εμπειρίας σας (τα στοιχεία σας μας βοηθούν να ανταποκριθούμε στις προσωπικές σας ανάγκες)

Για την βελτίωση του site μας (προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις παροχές του site μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σας, αλλά και τα σχόλια σας)

Για να ενεργοποιηθεί για το χρήστη η δυνατότητα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της e-winest ή συνδεόμενων εφαρμογών

Για να  αποσταλούν προϊόντα που έχουν αγοραστεί

Για να προωθηθούν λογαριασμοί, τιμολόγια και υπομνήσεις πληρωμής καθώς και για να εισπραχθούν από την e-winest πληρωμές από το χρήστη

Για να αποστέλλονται στο χρήστη εμπορικές, μη προωθητικές, ενημερώσεις

Για  να αποστέλλονται στο χρήστη ειδοποιήσεις τις οποίες έχει ειδικά ζητήσει να λαμβάνει

Για να αποστέλλονται στο χρήστη ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον το έχει επιλέξει (μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να  ενημερώσει  πως δεν επιθυμεί να είναι πλέον συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο)

Για να διαχειρίζεται η e-winest ερωτήματα και παράπονα από τους χρήστες

Για να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της e-winest ή συνδεόμενων εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου προσωπικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω της e-winest ή της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων συνδεόμενων εφαρμογών).

Χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του χρήστη η e-winest δεν θα διαθέσει τα προσωπικά του στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H e-winest παρέχει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-winest.gr.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η καταχώρηση παραγγελίας προϊόντων μας πιστοποιεί ότι ο πελάτης είναι άνω των 18 ετών προκειμένου να μπορεί να αγοράζει και να καταναλώνει αλκοόλ.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ

Η κατάχρηση αλκοόλ είναι επικίνδυνη για την υγεία.  Συνιστούμε σε όλους τους πελάτες να καταναλώνουν υπεύθυνα για την ικανοποίησή τους χωρίς να επιβαρύνουν την υγεία τους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου e-winest.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου e-winest.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου e-winest.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα περιεχόμενα της e-winest.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. H e-winest.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. H e-winest.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ

Η εταιρεία e-winest είναι ο ιδιοκτήτης των στοιχείων που συνθέτουν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα δεδομένα, κείμενα, γραφήματα, λογότυπα και εικονίδια της ιστοσελίδας προστατεύονται νομικά και η οποιαδήποτε χρήση τους απαιτεί πρότερη ενημέρωση και συμφωνία της e-winest. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site e-winest.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-NEWSLETTERS

Με την εγγραφή σας στο e-winest.gr, συμφωνείτε να λαμβάνετε τις τελευταίες ειδοποιήσεις/ενημερώσεις/newsletter, μέσω e-mail, που θα αποστέλλονται από καιρού εις καιρόν, για να σας ενημερώσουν για τα τελευταία νέα, καθώς και εκπτώσεις/προσφορές. Παρά τα ανωτέρω, μπορείτε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αυτή της αυτόματης ειδοποίησης, ανά πάσα στιγμή, κάνοντας login και τροποποιώντας ανάλογα την σχετική ρύθμιση του προφίλ σας.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία ένα site αποθηκεύει στον υπολογιστή σας μέσω του web browser σας και τα οποία επιτρέπουν στα site να αναγνωρίζουν τον web browser σας και άλλες συγκρεκιμένες πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να συναθροίζουμε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και την χρήση του site, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία στους χρήστες και άλλα εργαλεία στο μέλλον.

Τα cookies εγκαθίστανται μόνο εφόσον αποδεχθείτε την εγκατάστασή τους κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των cookies κατά την είσοδό σας στην ιστοσελίδα μας, δηλώνετε ρητώς ότι έχετε αναγνώσει και κατανοήσει τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν στην εγκατάσταση, τη λειτουργία και το σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση τους.

Εναλλακτικά, μπορείτε να μην αποδεχτείτε τα cookies. Στην περίπτωση αυτή θα εγκατασταθούν μόνον όσα cookies είναι απολύτως τεχνικά και λειτουργικά απαραίτητα για τη λειτουργία του e-shop.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε με τους όρους Ασφάλειας & Ιδιωτικότητας μας. Αν οι όροι αυτοί αλλάξουν, οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται σε αυτήν την σελίδα.